Kurz manažérstva kvality vzdelávania na TUKE - Štofa

Vytlačiť

Kvalita vzdelávania poskytovaného vysokými školami rozhoduje o súčasnej, ale hlavne budúcej úrovni a kvalite života spoločnosti. Kvalita vysokoškolskej výučby, ako najdôležitejšia oblasť kvality vysokej školy, zohráva rozhodujúcu úlohu tiež pri hodnotení univerzít v Európe i vo svete. Aj naša novela zákona (496/2009) ukladá vysokým školám priebežne hodnotiť kvalitu poskytovaného vzdelávania.

september 2014, http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=700&res=low&menu=710

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.