EU meeting Workpackage 3 of SALEIE

Vytlačiť

V dňoch 19.-20. februára sa na našej KKUI uskutoční

malé pracovné stretnutie projektu SALEIE

(Strategic ALignment of Electricaland Information Engineering in European Higher Education Institutions)

http://www.saleie.co.uk/

saleie

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.