Certifikačný kurz Business Process Manager Professional

Vytlačiť

Fotky z certifikačného kurzu Business Process Manager Professional

ktorý bol organizovaný v dňoch 19. až 23. mája 2015

 

v rámci projektu:

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

ITMS kód projektu: 26110230086

 

Tento kurz v rámci projektu absolvovali:

  • František Babič
  • Vratislav Hladký
  • Iveta Zolotová

 

Ďalej sa na ňom mimo projektu zúčastnili:

  • Martin Miškuf
  • Ján Štofa

 

 

BPMN kurz 5

Prednašajúci Ján Sabol

Kurz sa konal v miestnosti 514 v hlavnej budove TUKE na 5. poschodí

 

BPMN 1

Prednašajúci Ján Sabol a pán profesor Václav Řepa spolu s pani profesorkou Zolotovou a jej doktorandmi

(Ján Sabol, prof. Václav Řepa, prof. Iveta Zolotvá, Martin Miškuf, Ján Štofa)

 

BPMN kurz 6

Účastníci kurzu počas prestávky Vratislav Hladky, Iveta Zolotová, FrantiŠek Babič

 

BPMN kurz oznacenie

Označenie miestnosti, v ktorej sa vykonaval certifikačný kurz.

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.