Balík3 - AS FEU projekt - Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí - ukončený

Vytlačiť

logabalik3

Projekt podporovaný európskymi fondami - Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí  je ukončený. 

Za naše CAK laboratatórium L509 sa ho aktívne zúčastnili:

- prof. Zolotová - koordinátor FEI TUKE,  koordinátor aktivity vzorový študijný program Aplikovaná informatika, profil absolventa a odporúčaného študijného plánu pre študijný program Aplikovaná informatika v spolupráci s praxou - US Steel - Ing. Varga, TSSK - Dr. Džbor, IBM Slovakia - RNDr. Staš, Control System - Ing. Labaj, Fpt Slovakia - Ing. Vojtko

- prof. Zolotová a doktorandi  Ing. Štofa a Ing. Miškuf - úspešní absolventi certifikovaného kurzu BMP professional

- Dr. Bundzel - siete so zahraničnými univerzitami

- Dr. Papcun - rozšírené informačné listy

 

Mimo L509 sa projektu z KKUI aktívne balíka3 zúčastnili ešte:

  • získanie cerifikátu BMP professional - Dr. Babič, Dr. Hladký
  • získanie dvoch certifikátov ITIL Foundation a ITIL  Design - Dr. Sarnovký M.
  • profil abolventa a odporúčaný študijný plán - doc. Jadlovský
  • rozšírené infomačné listy do vzorového štuijného programu Aplikovaná informatika - prof. Sarnovský, Dr. Babič, Dr. Hladký, Dr. Ligušová, Dr. Liguš, doc. Jadlovská
  • siete so zahraničnými univerzitami - prof. Sinčák, prof. Paralič
Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.