Pracovné stretnutie na KKUI s účasťou vice-prezidenta IBM CEE

Vytlačiť

 Na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) FEI TUKE sa dňa 30.9.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie

k ďalšej spolupráci IBM Slovakia a KKUI FEI TUKE.

 za IBM

 Mike Starkey - IBM CTO & Vice President CEE (Central and Eastern Europe)

Distinguished Engineer, Technical Leadership, Member of the IBM Academy of Technology Leadership Team, Master Inventor

Ján Hromádka - IBM Chief Technology Officer pre ČR a SR 

Filip Kadlečík -  IBM Smarter University Coordinator, Slovakia a ďalší ...

 za KKUI

prof. Peter Sinčák - vedúci KKUI FEI TUKE

prof. Iveta Zolotová - garantka Centra aplikovanej kybernetiky  (CAK) FEI TUKE

Dr. Marek Bundzel - vedúci Centra aplikovanej kybernetiky (CAK) FEI TUKE

 

stretnutie KKUI IBM

 

stretnutie KKUI IBM 2

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.