Balík2 - AS FEU projekt - Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE - ukončený

Vytlačiť

Balík2 - AS FEU projekt - Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE - úspešne ukončený

Za KKUI boli vytvorené výučbové materiály (8 titulov) v anglickom jazyku v CD a e-learning verzii  https://moodle-esf.tuke.sk/moodle/.

balik2-UIKM

balik2-RITPFS

balik2-IRSMZ

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.