Balík4 - AS FEU projekt - Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE - ukončený

Vytlačiť

Balík4 - AS FEU projekt - Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE - úspešne ukončený

Za KKUI boli vytvorené výučbové materiály (10 titulov) v anglickom jazyku alebo slovenskom jazyku v CD a e-learning verzii   https://moodle-esf.tuke.sk/moodle/. 

balik4-IRER

balik4-PSRSSK

balik4-RTPPR-S

balik4-ISPPSSW

balik4-EMANIS

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.