Stretnutie katedier 2016 - prof. Zolotová, prof. Sarnovský, dr. Papcun

Vytlačiť

 

V septembri sa prof. Zolotová, prof. Sarnovský, dr. Papcun zúčastnili 

Stretnutie katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky (SKAKaI)

 

skakuii2016

Spoločná fotka

Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky

z České a Slovenské republiky v roce 2016

 

skakuii2016 16-1000

skakuii2016 24-1000

skakuii2016 31-1000 skakuii2016 08-1000

skakuii2016 28-1000 skakuii2016 30-1000

skakuii2016 22-1000

skakuii2016 02-1000 skakuii2016 03-1000

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.