Stretnute absolventov technickej kybernetiky 1997 po 20 rokoch

Vytlačiť

1

2 3

Stretnute absolventov Technickej Kybernetiky - rok 1997 - po 20 rokoch.

Na tomto stretnutí sa za KKUI zúčastnili náš  terajší oborný asistent Ing. Marek Bundzel, PhD  a náš externý oponent a člen komisií Ing. Jozef Marcin, PhD. (absolventi  technickej kybernetiky ´97), profesorka Iveta Zolotová - bývalá vyučujúca absolventov  spolu s profesorom Jánom Sarnovským - ich bývalý vedúci katedry.

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.