ACM-SPY - súťaž o najlepší diplomový IT projekt roku 2014 - Martin Miškuf

Vytlačiť

 Martin Miškuf je v galérii ACM SPY najlepších IT projektov v roku 2014!!!

 

 

Ing. Martin Miškuf - absolvent KIRS postúpil a je v galérii najlepších IT projektov v diplomových prácach spolu s ďalšími 9 súťažiacimi z FEI TUKE v prestížnej súťaži ACM SPY.

 

Názov prácej: Zdroje dát, reportovanie a analýzy vo viacúrovňových riadiacich systémoch

 

Supervisor diplomovej práce: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

Sunday the 29th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.