Obhajoby diplomových a bakalárskych projektov za zimný semester - 31.1. a 1.2. 2017

Vytlačiť

 

V dňoch 31.1. a 2.1.2017  sa v L514B konali katedrové obhajoby diplomových a bakalárskych projektov

za zimný semester vedených skupinou IKS. Prinášame Vám aj zopár fotiek z týchto obhajob.

 

IKS-ppt2 IKS-ppt1

prezentacie DP 2017

prezentacie ZP ZS 2017 3 prezentacie ZP ZS 2017 4

prezentacie ZP ZS 2017 2 prezentacie ZP ZS 2017 7 prezentacie ZP ZS 2017 1

ppt - 31.1.2017, utorok - L514 Diplomová práca 2016/2017        
  Názov práce Študent Vedúci=školiteľ Konzultant Študijný
program
  1. skupina - 8:30-10:30        
8:30 Návrh a realizácia IRS v koncepte Industry 4.0
pre laboratórne modely Laboratória
inteligentných kybernetických systémov
Kuruc Peter Ing. Peter Papcun, PhD.   IS_Ing_D
9:00 Aktuálne trendy v priemysle - Smart Industry Zubaľ Martin prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Tomáš Lojka IS_Ing_D
9:15 Operator 4.0 - aplikácia v kontexte Industry 4.0 Šatala Pavol prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc. Ing. Peter Papcun, PhD. IS_Ing_D
9:30 Robotické skladové pracovisko - IRS Lovič Tomáš prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Tomáš Lojka IS_Ing_D
9:45 Smert meranie a analýza spotreby energie Ulbricht Ivan prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Martin Miškuf HI_Ing_D
10:00 Analýza dát z medicínskeho prostredia Lakatos Imrich prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc. Ing. Martin Miškuf HI_Ing_D
10:15 Vývoj počítačovej hry v prostredí Unity
účely rehabilitácie
pacientov s motorickým poškodením
Jaščur Miroslav Ing. Marek Bundzel, PhD.   IS_Ing_D

 

ppt - 1.2.2017, streda - L514 Bakalársky projekt I 2016/2017        
cas Názov práce Študent Vedúci=školiteľ Konzultanti Študijný
program
  1. skupina - 9:00-10:00        
9:00 Inteligentné multirobotické systémy s podporou
IoT a cloudu
Cabadaj Ján prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Erik Kajáti IS_Bc_D
9:15 Interoperabilita v oblasti Internetu vecí Kvetko Matej prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Jozef Mocnej IS_Bc_D
9:30

Návrh a realizácia fyzikálneho modelu kvadrokoptéry

a jeho základného riadenia

Sedlák Damián Ing. Peter Papcun, PhD.   IS_Bc_D
9:45 Domácnosť internetu vecí Kuc Michal Ing. Peter Papcun, PhD.   IS_Bc_D
           
  2. skupina - 10:00-11:15        
10:00 Návrh a realizácia IoT výučbového modelu Čík Ivan Ing. Peter Papcun, PhD. Ing. Norbert Ferenčík HI_Bc_D
10:15 Webové rozhranie M2P na IoT výučbovom paneli Abramčuk Matej Ing. Peter Papcun, PhD. Ing. Norbert Ferenčík HI_Bc_D
10:30 Vytvorenie monitorovacej platformy na cloude Dombrovský Lukáš prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Martin Miškuf HI_Bc_D
10:45 Manažersky Informačný Systém v Cloude Kaszonyi Tomáš prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc. Ing. Martin Miškuf HI_Bc_D
11:00 Analýza dát zo sociálnych sieti Gerbocová Simona prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Ing. Martin Miškuf HI_Bc_D
           
  3. skupina - 11:15-12:30        
11:15 Hodnotenie fyzického nasadenia pri hraní
rehabilitačnej počítačovej hry
Labbancz Štefan Ing. Marek Bundzel, PhD.   IS_Bc_D
11:30 Analýza možností hodnotenia motorického
poškodenia s využitím počítačovej hry
Horňák Dominik Ing. Marek Bundzel, PhD.   IS_Bc_D
11:45 Analýza možností ovládania počítačových hier
zameraných na rehabilitáciu horných končatín
Pomšár Ladislav Ing. Marek Bundzel, PhD.   IS_Bc_D
12:00 Analýza možností agregácie názorov skupiny
ľudí s využitím sietí ART
Kottner Daniel Ing. Marek Bundzel, PhD.   HI_Bc_D
12:15 Agregácia názorov skupiny ľudí s využitím
zhlukovania
Stupár Radoslav Ing. Marek Bundzel, PhD.   HI_Bc_D
Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.