Živé IT projekty KPI

Vytlačiť

 

Boli sme sa pozrieť aj na finálne prezentácie študentov KPI, ktoré prezentovali v rámci podujatia ŽivéIT. Živé IT projekty sú najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. O veľkosti tohto podujatia hovoria aj nasledovné čísla: 2 univerzity, 15 zadávateľov z praxe, 167 študentov v 41 tímoch, 41 reálnych IT riešení pre prax. Musíme konštatovať, že kvalita projektov, ktoré boli v tejto súťaži prezentované z roka na rok rastie.

 

Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným prejeme veľa ďalších pracovných úspechov.

 

ZiveIT

Toto podujatie sa konalo v univerzitnej knižnici TUKE a zúčastnili sa ho 2 univerzity, 15 zadávateľov z praxe, 167 študentov v 41 tímoch.

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.