AT&T V4 Hackhaton Brno - doktorandi a študenti KKUI

Vytlačiť

 

7. - 8. 4. 2017 sme spolu z ďalšími študentami KKUI (Michal Bavlšík, Filip Hudzík, Ladislav Pomšár ...) vytvorili 3 nezávislé tímy a zúčastnili sa medzinárodnej akcie V4 Hackhaton 2017 organizovanej spoločnosťou AT&T v Brne v Českej republike. Počas toho sme mali možnosť 24 hodín pracovať na svojich IoT a Big Data nápadoch z oblastí ako Healthcare, Smart city, Sustainability, Home a Open Data. Pri tom sme mali možnosť konzultovať s odborníkmi zo spoločnosti AT&T a zo Silicon Valley. Svoje projekty prepajajúce technológie sme nakoniec prezentovali pred medzinárodnou porotou zloženou z IT a business ľudí. My Vám prinášame naše fotky a video nášho IoT nápadu, ktorý sa nám podarilo pripraviť a odprezentovať na tejto akcii. Pre viac info ohľadom tejto medzinárodnej súťaže kliknite na hashtag #V4Hack2017 .

 

Fotky a video tímu CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform 

ATnT Brno V4 15 ATnT Brno V4 10

PANO

ATnT Brno V4 5 ATnT Brno V4 9

ATnT Brno V4 19 ATnT Brno V4 14

 

 

Fotka z prezentácie tímu v ktorom bol študent KKUI - Filip Hudzík


 

Fotka z prezentácie tímu v ktorom bol študent KKUI - Michal Bavlšík


 

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.