Obhajoby doktorandov - Tomáša Lojku a Jozefa Mocneja z Nového Zélandu

Vytlačiť

 

Obhajoby doktorandov Tomáša Lojku a Jozefa Mocneja na druhej strane sveta Nový Zélanad

 

12.6.2017 sa na KKUI konali obhajoba dizertačnej práce Tomáša Lojku a obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške Jozefa Mocneja, ktorý prezentoval cez telekonferenčný systém z Nového Zélandu s 10 hodinovým posunom. Obom študentom sa podarilo výsledky svojej práce obhájiť a tak môžeme im gratulovať!

Týmto pádom sa končí éra legendárneho doktoranda Tomáša Lojku, ktorý získal titul PhD. - philosophiae doctor [1] [2]. A doktorand Jozef Mocnej môže pokračovať vo svojom pláne, ktorý predložil odbornej vedeckej komisii.

 

Obhajoby 2017 9

 Obhajoby 2017 4 Obhajoby 2017 5

Clipboard04

 Takto prebiehala obhajoba dizertačnej práce Tomáša Lojku, ktorý prezentoval výsledky svojho výskumu z oblasti IoT.

 

Obhajoby 2017 11

Obhajoby 2017 6 Obhajoby 2017 7

Clipboard06

Takto vyzerala vzdialená obhajoba doktoranda Jozefa Mocneja z Nového Zélandu, ktorý takisto sa venuje téme IoT.

 

Obhajoby 2017 12

Spoločná fotka doktora Tomáša Lojku a vzdialeného doktoranda Jozefa Mocneja s odbornou komisiou a hosťami spoludoktorandami.

 

Obhajoby 2017 8

 Dvaja doktori Michalik a Lojka z labu L509 - ako ten čas letí...

Sunday the 14th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.