Certifikácia pre SCI pacientov - Londýn, Miškuf

Vytlačiť

 

Certifikácia pre pacientov so zraneniami miechy

 

Počas leta, náš doktorand Martin Miškuf, vykonal cestu do Londýna, kde bol úspešne certifikovaný ako ošetrovateľ pre SCI pacientov (Spinal Cord Injury) a mal aj možnosť pracovať s takýmito pacientami. Takto získane skúsenosti budú použité pri riešení projektu CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform. Tento projekt z oblasti IoT sa okrem iného zaoberá aj monitorovaním kvality zdravotnej starostlivosti. 

 

london 3 london 4 london 1

london 2

Prototyp IoT riešenia pre monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.