Boli sme v Londýne na medzinárodnej konferencii

Vytlačiť

 

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
AUTOMATIC CONTROL, SOFT COMPUTING and HUMAN-MACHINE INTERACTION (ASME '17)
organizovanou WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society
a uskutočnenie meraní a prvotné testovanie výstupov projetku CHECkuP - Cognitive HEalthCare Platform

 

V dňoch 26.10-06.11.2017 Martin Miškuf spolu s Erikom Kajátim vykonali pracovnú cestu do Londýna, Veľká Británia. Aktívne sa zúčastnili medzinárodnej konferencie AUTOMATIC CONTROL, SOFT COMPUTING and HUMAN-MACHINE INTERACTION (ASME '17) organizovanou WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society. Prezentovali  vedecký príspevok s názvom Smart metering IoT solution based on NodeMCU for more accurate energy consumption analysis.

Po konferencii uskutočnovali merania a prvotné testovanie výstupov projektu CHECkuP - Cognitgive HEalthCare Platform. CHECkuP sa zameriava na monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Je to jedna z prípadových Internet of Things - IoT štúdii projektu KEGA. Testovanie sa ukutočnilo v rodine s pacientom trpiacim poranením miechy, ktorý je v nepretržitej zdravotnej starostlivosti v domácich podmienkach. Výsledky týchto meraní a testovania v reálnych podmienkach budú súčasťou riešených IoT projektov.

 

London WSEAS 2017  9 London WSEAS 2017  10

London WSEAS 2017  11 London WSEAS 2017  1

London WSEAS 2017  8 London WSEAS 2017  7 London WSEAS 2017  6

London WSEAS 2017  2 London WSEAS 2017  3 London WSEAS 2017  4

London WSEAS 2017 II 7 London WSEAS 2017 II 3 London WSEAS 2017 II 4

London WSEAS 2017 II 12

London WSEAS 2017 II 9 London WSEAS 2017 II 14 London WSEAS 2017 II 15

 

 

Thursday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.