Zúčastnili sme sa konferencie LABKVALITA 2017

Vytlačiť

 

Aktívna účasť na kongrese LABKVALITA 2017

pozvaná prednáška na tému umelá inteligencia, nové IT trendy a ich možnosti v zdravotníctve

 

V dňoch 15.-17.10.2017 sme vykonali pracovnú cestu do Liptovského Jána - Slovenská republika za účelom pozvanej prednášky na medzinárodnnom kongrese Labkvalita 2017. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť klinickej biochémie.

Na konferencií sme aktívne prezentovali v sekcii TELEMEDICÍNA A ARTEFICIÁLNA INTELIGENCIA na tému Umelá inteligencia, prehlaď a jej možnosti v zdravotníctve. Okrem toho sme popísali študijné programy a projekty na KKUI, FEI, TUKE.

 

LABKVALITA 2017  4 LABKVALITA 2017  5

LABKVALITA 2017  6

LABKVALITA 2017  1 LABKVALITA 2017  3 LABKVALITA 2017  2

LABKVALITA 2017  8 LABKVALITA 2017  7

Tuesday the 31st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.