Pilot ThinkHub – IoT&AI&Robotics: Spolupráca medzi IBM Slovensko a TUKE pokračuje

Vytlačiť

Pilot ThinkHub: IoT&AI&Robotics - IBM Country Project 

Spolupráca medzi IBM Slovensko a FEI TUKE intenzívne pokračuje. Náš tím Inteligentných kybernetických systémov na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE v Košiciach získal v európskej IBM súťaži grant pre IBM Country Project s názvom Pilot ThinkHub: IoT&AI&Robotics. Odborne je zameraný na inteligentné systémy (aplikovanú umelú inteligenciu (AI) a robotiku) s podporou internetu veci (IoT) a cloudových služieb spoločnosti IBM. Projekt prispeje v roku 2019 k ďalšiemu posilneniu už existujúcej dlhodobej úspešnej spolupráce a synergii univerzitného vzdelávania, výskumu a inovácií v praxi.

 

IBM CP - ICS DCAI- 2019-1

 Slávnostné odovzdanie darovacej zmluvy k tomuto projektu prebehlo na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE koncom roka 2019 
(zľava Peter Papcun-KKUI, Július Oboril - IBM Slovensko, Iveta Zolotová, František Babič-KKUI, Štefan Mikloš-IBM).

 

IBM CP - IKS  KKUI-2019-2   IBM CP - ICS DCAI-2019-3

Thursday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.