Kajáti - Študentská osobnosť Slovenska 2019/2020 - víťaz kategórie Informatika

Vytlačiť

Student personality of Slovakia 2019/2020 - winner of the Informatics category

StudentskaOsobnost2019-2020Kajati1 

 

Student personality of Slovakia is a prestigious contest for talented students of the first, second, and third - PhD Study. The contest’s goal is to highlight the talent, constancy of purpose and success of young persons from universities in Slovakia and introduce them to the general public to provide opportunities for success both at home and abroad. In the academic year of 2019/2020, our alumni, Ing. Erik Kajáti, PhD., took part in the competition. The contest was held in 13 categories. Erik has become a winner-laureate of the 3. category: Computer science and mathematical and physical sciences. Additionally, he was awarded a special prize for Industry 4.0.

Erik has defended his dissertation on the Edge-enabled approach for Intelligent Human-System Interoperability. His research focuses on Industry 4.0, HealthCare and Robotics. His advisor was prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. He has published more than 30 papers, of which five are in distinguished impacted journals (CCC - Q1 and Q2) during his postgraduate studies. As a member of the CHECKuP - Cognitive HealthCare Platform team, he has won several contests, most recently Slovak University Startup Cup 2019, following participation in University Startup World Cup 2019 in Copenhagen.

Congratulations to Erik. We hope he will inspire other young people.
For further information see: PravdaCVTIStartitup, FEI.

---------------------------------------------

 Študentská osobnosť Slovenska je prestížna súťaž talentovaných študentov prvého, druhého aj tretieho – doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Do súťaže za akademický rok 2019/2020 sa prihlásil aj náš úspešne absolvovaný doktorand Ing. Erik Kajáti, PhD. Súťažilo sa v 13. kategóriách. Erik sa stal v silnej konkurencii víťazom-laureátom kategórie 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy. Zároveň bol ocenený špeciálnou cenou a získal cenu s prívlastkom Industry 4.0.

Erik obhájol dizertačnú prácu na tému Edge-enabled Approach for Intelligent Human-System Interoperability. Výskum má zameraný na Industry 4.0., HealthCare a Robotics. Jeho školiteľkou bola prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. Počas doktorandského štúdia viac ako 30 publikácií, z toho 5 vo významných impaktovaných časopisoch (CCC – Q1 a Q2). V tíme startupu CHECkuP - Cognitive HealthCare Platform, s ktorého myšlienkou vyhral viacero súťaží, naposledy Slovak University Startup Cup 2019 a následne sa zúčastnil svetového kola University Startup World Cup 2019 v Kodani.

Blahoželáme a veríme, že inšpiruje aj ďalších mladých. Ďalšie informácie: PravdaCVTI,Startitup,FEI.

 


 

Thursday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.