Nový projekt AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete

Vytlačiť

07/TUKE/2022 AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete
Technická univerzita v Košiciach - výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE
Alexander Brecko - zodpovedný riešiteľ, doktorand
Trvanie: 1/2022 - 11/2022

Tím skupiny inteligentných kybernetických systémov bol úspešný pri žiadosti o grantový projekt AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, podporený Technickou Univerzitou v Košiciach, ktorého zodpovedným riešiteľom je Alexander Brecko, sa zameriava na analýzu a porovnanie takzvaných Edge AI akcelerátorov. Primárnou úlohou týchto zariadení je umožniť vykonávať úlohy strojového učenia a hĺbkového učenia na hrane siete, či odbremeniť existujúce on premise, ale aj cloudové riešenia. V rámci tohto projektu budú analyzované možnosti nasadenia rôznych AI akcelerátorov – ako napríklad NVIDIA Jetson Nano, Google Coral USB Accelerator či Intel Neural Compute Stick v2 pri riešení úloh z oblasti Operator 4.0, alebo personalizovaného zdravotníctva.

maxresdefault  

AAIE - Accelerating Artificial Intelligence at the Edge of the network
Technical University of Košice - Research grant for young researchers at TUKE
Alexander Brecko - responsible researcher, PhD student

The Intelligent Cyber Systems Group team successfully applied for project AAIE - Acceleration of Artificial Intelligence at the Edge of the Network, supported by the Technical University of Košice, whose responsible researcher is Alexander Brecko, focuses on analysing and comparing so-called Edge AI accelerators. The primary role of these devices is to enable the execution of machine learning and deep learning tasks at the edge of the network or to offload existing on-premise and cloud-based solutions. This project will analyse the possibilities of deploying different AI accelerators - such as NVIDIA Jetson Nano, Google Coral USB Accelerator or Intel Neural Compute Stick v2 - to solve tasks in the Operator field 4.0 or personalised healthcare.

 

 

Thursday the 25th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.