Predmety

Akademický rok 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
informačné listy ku vzdelávaniu a ukážky aktivít na predmetoch z predchádzajúcich 4-5 rokov

 

Industry 4.0 - informačný list  - Úvod do tématiky Industry 4.0/Smart Industry & Internetu všetkého & Edge/fog/cloudových systémov - 1. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy

Inteligentný priestor a IoT - informačný list  - (predtým Otvorená informatika pre inteligentné systémy) - 2. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy

 

Supervízne systémy a HMI (Human Machine Interface) - informačný list -  (predtým Riadenie a vizualizačné systémy) SCADA/HMI, rozhrania a interoperabilita človeka a systémov, vzdialená/teleinteroperabilita, zber údajov a podpora človeka, moderné architektúry a komunikácie - 2. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy & 1. ročník, 2. stupeň, študijný program Hospodárska informatika

 

Architektúry priemyselných informačných systémov - informačný list - Pokročilá aplikovaná informatika v Industry 4.0 s dôrazom na fog/cloud systémy - 1. ročník, 2. stupeň, študijný program Inteligentné systémy & 1. ročník, 2. stupeň, študijný program Hospodárska informatika 

 

Tímový projekt - informačný list   - (koordinácia a mentorovanie tímov za KKUI FEI) - Živé IT projekty 2019

 

Základy cloudových systémov - 3. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy Hospodárska informatika & Počítačové siete


Aplikácie databázových systémov (cvičenia)
2. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy Hospodárska informatika

Inteligentné kyber-fyzikálne systémy s podporou IoE - informačný list - výberový predmet IT akadémie

Hlavné poznatky odboru Kybernetika - informačný list - 2. ročník,  2. stupeň, študijný program Inteligentné systémy
 

Predchádzajúce akademické roky

Riadenie a vizulizačné systémy
Industry 4.0
Počítačové videnie
Informačné systémy podnikových procesov
Riadenie technologických procesov
Architektúry priemyselných informačných systémov
Webové technológie, Programovanie - cvičenia
Inteligentná robotika
Pokročilé metódy počítačového videnia
Kancelárske informačné systémy
Programovanie pre riadenie
Objektové a komponentové programovanie
Aplikácie OS v manažmente
Aplikácie databázových systémov
Programovacie jazyky
Modelovanie a simulácia
Hybridné riadiace počítače
Počítačové systémy v riadení
Spracovanie údajov v robotike

Wednesday the 22nd. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.