Garantka výskumnej skupiny CIKS:

 prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. (kancelária 138)

Docent:

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák (kancelária 140)

Docent:

 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. (kancelária 139) - vedúci oddelenia CAK KKUI

Odborný asistent:

 Ing. Erik Kajáti, PhD. (kancelária 156) - zástupca vedúceho oddelenia CAK KKUI

Interní doktorandi:

1. ročník -  Ing.  Alexander Brecko  (Inteligentné systémy, kancelária 115) - školiteľka Zolotová

1. ročník - Ing.  Dušan Herich  (Inteligentné systémy, kancelária 115) - školiteľ Vaščák

1. ročník - Ing.  Kristián Mičko (Inteligentné systémy, kancelária 115) - školiteľ Papcun

3. ročník - Ing. Ladislav Pomšár (Inteligentné systémy, externé) - školiteľka Zolotová

Navštevníci CIKS

Mr. Chao Liu (February - May 2018)

Dr. Ray Y Zhong (April 2018)

Bývalí členovia centra:

doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.

Ing. Norbert Ferenčík. PhD. (Inteligentné systémy)

Ing. Miroslav Jaščur (Inteligentné systémy)

 

Adresa: (mapa TUKE)

 

 Ukončení doktorandi:

 

Ing. Jozef Mocnej, PhD.  (2019 - Inteligentné systémy) - LinkedIn 
Ing. Martin Miškuf, PhD.
(2018 - Hospodárska informatika) - LinkedIn
Ing. Tomáš Lojka, PhD. (2017 - Inteligentné systémy) - LinkedIn
Ing. Peter Michalik, PhD. (2016 - Hospodárska informatika) LinkedIn
Ing. Ján Štofa, PhD. (2015 - Hospodárska informatika)
 Ing. Roman Miháľ, PhD. (2015 - Inteligentné systémy) - LinkedIn

a ďalší ...

 Zodpovední a správcovia laboratórií:
 V011 - prof. Iveta Zolotová a Ing. Erik Kajáti
V102 - doc. Ing. Peter Papcun, PhD. a  Ing. Kristián Mičko
V112 - doc. Ing. Peter Papcun, PhD. a Ing. Ladislav  Pomšár
a Ing. Alexander Brecko
V113-114 - doc. Dr. Ing. Ján Vaščák a Ing. Dušan Herich

 

ICS 2017

  rok 2017 (október)
Erik Kajáti, Iveta Zolotová, Peter Papcun, Jozef Mocnej, Martin Miškuf

LIKS-ludia-12-2016

     rok 2016 (december)
Martin Miškuf, Marek Bundzel, Peter Papcun, Iveta Zolotová, Norbert Ferenčík, Erik Kajáti, Tomáš Lojka
a Jozef Mocnej na Novom Zélande     

 

  jozo-NZ-2016

rok 2016/2017
Jozef Mocnej na Novom Zélande

 

IKS 1

rok 2016 (október)
Martin Miškuf, Erik Kajáti, Iveta Zolotová, Peter Papcun, Tomáš Lojka

 

spolu

rok 2016 (apríl)
Tomáš Lojka, Peter Papcun, Peter Michalik, Iveta Zolotová, Marek Bundzel, Jozef Mocnej, Martin Miškuf

 

L509 vsetci

L509 v roku 2014
Ján Štofa, Peter Michalik, Roman Miháľ, Tomáš Lojka, Martin Miškuf

 

Ludia

L509 v roku 2013
Ján Štofa, prof Iveta Zolotová, Peter Michalik, Roman Miháľ

Monday the 24th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.