Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia Čítanosť
IEEE Day 2019 by Student Branch TUKE - World Robotic Olympiad 23. september 2019 5891
iLAB vybavený IEEE vakmi 24. jún 2019 8648
Successfully defended dissertation - Quality-Enabled Decentralized IoT Architecture for Efficient Resources Utilization - Mocnej 23. máj 2019 2906
Visit of dr. Ray Zhong from University of Auckland 16. apríl 2018 3952
TUKE Open Door Day 2017 - IEEE Student Branch Activity 28. október 2017 34592
IEEE day 2017 - prezentácia StartUpov počas otvorenia UVP Technicom 3. október 2017 5888
IBM prednaska RVS - Imrich - IEEE day 20117 28. september 2017 5716
IEEE Student Branch aktivita - Robotický Battle 2017 - Gymnázium Alejová - prezentovali sme KKUI 6. jún 2017 6386
IEEE Student Branch aktivita - Noc múzeí a galérií 2017 - prezentovali sme KKUI 17. máj 2017 5014
IBM prednáška PMQ - IEEE Student Branch aktivita 4. máj 2017 4586
ControlSystems prednáška - Industrial IoT - IEEE Student Branch aktivita 28. apríl 2017 5590
3. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 12.04.2017 - IEEE Student Branch aktivita 12. apríl 2017 5901
IBM prednáška IoT+SCRUM - IEEE Student Branch aktivita 30. marec 2017 5116
IEEE CS valná hromada a student branch worshop v Prahe 10. december 2016 7232
2. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 14.12.2016 - IEEE Student Branch aktivita 14. december 2016 5326
1. exkurzia a workshop študentov SPŠE - 12.12.2016 - IEEE Student Branch aktivita 12. december 2016 4602
Robotic Show 2016 v Košiciach a Inteligentné systémy - IEEE Student Branch aktivita 22. november 2016 8365
Prednáška IBM na tému Design & Thinking, Bluemix, SCRUM - riešenia pre priemysel - IEEE Student Branch KKUI aktivita 15. november 2016 5647
IBM TechTalks Košice - Watson and Cognitive Computing - IEEE Student Branch aktivita 29. november 2016 7791
Deň otvorených dverí TUKE 2016 - Inteligentné systémy - IEEE Student Branch aktivita 4. november 2016 4569
Wednesday the 21st. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.