Hlavným cieľom projektu CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému (021TUKE-4/2012) bolo vytvorenie demonštračného a trénovacieho laboratórneho pracoviska podporujúceho vyučovanie hlavne v oblasti vývoja a run-time použitia informačno-riadiacich systémov pre rôzne úrovne riadenia podniku od fyzikálnych procesov na najnižšej až po vizualizáciu a správu dát a procesov na najvyššej úrovni. Výstupy projektu podporujú rozvoj teoretických vedomostí študentov a ich transformáciu do praktických zručností prostredníctvom komplexného reálneho projektu v celom jeho životnom cykle s rôznymi prístupovými používateľskými právami a rolami. Projekt umožňuje osvojiť si rôzne moderné metódy riadenia, najnovšie prístupy a architektúry informačno-riadiacich systémov v ich celom životnom cykle. Dopĺňa klasické vyučovanie študentov na báze najnovších technológií vo výučbe a je predpoklad, že podporí zvýšenie záujmu uchádzačov o štúdium v odbore Kybernetika a rýchlu a kvalitnú uplatniteľnosť absolventov praxi.

 

 
 

        montazny-podnik         gulocka         helikoptera