Riešiteľský kolektív

Pracovisko riešiteľov - Centrum aplikovanej kybernetiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligenci, 

                                           Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice

Vedúca projektu                       - prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. -  vysokoškolská učiteľka (vykonávajúca aj výskumnú činnosť)
Zástupkyňs vedúcej projektu doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)

Riešitelia - vysokoškolskí učitelia a výskumníci

    • prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., prof. RNDr. Eva Ocelíková, CSc.
    • Ing. Ján Liguš, PhD., Ing. Jana Ligušová, PhD., Ing. Marek Bundzel, PhD., Ing. Ladislav Takáč, PhD., Ing. Stanislav Laciňák, PhD.
    • Ing. Ľubos Popovič, PhD., Dr. Ing. Vratislav Hladký, Ing. Peter Karch, PhD., Ing. Marek Duľa

Riešitelia - doktorandi

    • Ing. Peter Kubičko, Ing, Ján Štofa, Ing. Tomáš Lojka, Ing. Miloš Pavlík,  Ing. Roman Mihaľ, Ing. Lukáš Laciňák, Ing. Rastislav HošákIng. Peter Balog, Ing. Martin Miškuf,  Ing. Peter Michalik
    •  Ing. Slávka JadlovskáIng. Jakub Čerkala, Ing. Michal Kopčík, Ing. Štefan Jajčišin