Riešiteľský kolektív

Pracovisko riešiteľov - Centrum aplikovanej kybernetiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligenci, 

                                           Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice 

Vedúca projektu prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. -  vysokoškolská učiteľka (vykonávajúca aj výskumnú činnosť)
Zástupca vedúcej projektu Ing. Peter Papcun, PhD. - vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú činnosť)

Riešitelia - vysokoškolskí učitelia a výskumníci

  • prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.,
  • doc. Ing. Marek Bundzel, PhD., doc. Dr. Ing. Ján Vaščák
  • Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Ľubos Popovič, PhD., Ing. Ján Liguš, PhD., Ing. Jana Ligušová, PhD., Dr. Ing. Vratislav Hladký

Riešitelia - doktorandi aj absolvovaní

  • Ing. Tomáš Lojka, PhD.,Ing. Peter Michalik, PhD, Ing. Peter Kubičko, PhD., Ing, Ján Štofa, PhD.
  • Ing. Michal Kopčík, Ing. Dominik Vošček, Ing. Matej Oravec, Ing. Ján Čabala, Ing. Jakub Čerkala, , Ing. Michal Varga
  • Ing. Martin Miškuf, Ing. Norbert Ferenčík, Ing. Jozef Mocnej, Ing. Erik Kajáti, Ing. Michal PuheimIng. Anna Novická