Kybernetické edukačné centrum

  • e-learning materiály - elektronické výučbové materiály vybraných predmetov z odboru kybernetika a príbuzných odborov
  • trénovanie založené na webe - reálne a simulované systémy
    • aplikácie prístupné na báze profesionálneho priemyselného informačného portálu Wonderware Information Servera - Inteligentný domček, Guľôčka v trubici, Reaktor
    • aplikácie prístupné na báze MatlabWebServera - Gulička na rovine (reálna a simulovaná), Portálový žeriav (simulovaný), Hydraulický systém, Výmenník tepla, Robot-manipulátor, Helikoptéra
  • CyberLearn portál (e-edukačné a e-testovacie centrum) - webový edukačný a testovací portál určený na vzdelávanie a evaluáciu vedomostí študentov s prvkami adaptivity na báze neurónových sietí (Vzhľadom na vývoj a dostupnosľ nových poznatkov a technológií bol webový odkaz deaktivovaný.)
  • reálne, fyzické laboratóriá - odkazy na reálne laboratória edukačného centra
  • publikácie
     ©2011 CyberEduCentre